Posiadamy niezbędną wiedzę oraz certyfikaty i sprzęt do kompleksowej obsługi układów klimatyzacji.

Korzystamy z najnowszych maszyn firmy BOSCH ACS 511 do układów R-134A oraz ACS 661 RI do najnowszych systemów opartych na czynniku R-1234YF

Wszystkie maszyny są uzupełniane o najwyżej jakości oleje do obsługi układów klimatyzacji.

Maszyny posiadają tester / analizator czynnika co zapewnia 100% jakość i nie dopuszcza do mieszania z gazami z niepewnego źródła co jest bardzo istotne – wpływa na bezpieczeństwo użytkowników, sprawność układu i zapobiega kosztownym awariom osprzętu

Nasz serwis jest również zaopatrzony w wysokowydajną maszynę do generowania ozonu na poziomie 4000g/h co zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów, organicznych jak i nieorganicznych.

W przypadku nieszczelności układu mamy możliwość przeprowadzenia testu szczelności hydrogenem – mieszaniną azotu z wodorem w sposób profesjonalny elektronicznym testerem – skuteczność 100% potwierdzona w wielu przypadkach